FMS – Hệ thống sản xuất linh hoạt

FMS - he thong san xuat linh hoat

FMS – Flexible manufacturing system

FMS - he thong san xuat linh hoat
FMS – Hệ thống sản xuất linh hoạt

Hệ thống FMS dùng để thực hành lắp ráp, lập trình, kết nối các phần tử điện – điện tử – cơ khí thành một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh. Sinh viên có thể tháo lắp từng bộ phận chi tiết, vận hành và kiểm tra hoạt động của từng trạm riêng lẻ cũng như của toàn hệ thống

FMS
FMS- hệ thống sản xuất linh hoạt

Hệ thống FMS bao gồm các trạm sau:

1. Trạm đo lường

FMS-tram-do-luong
Trạm đo lường

Trạm có chức năng đo lường chiều cao của sản phẩm để phân loại hoặc phục vụ cho các trạm xử lý khác.

2. Trạm tay máy vận hành bằng khí nén

FMS-tram-tay-may-van-hanh-bang-khi-nen
Trạm tay máy vận hành bằng khí nén

Trạm có chức năng gắp sản phẩm sử dụng cơ cấu chấp hành khí nén để chuyển sản phẩm từ trạm này sang trạm khác

3. Trạm kho lưu trữ

FMS-tram-kho-luu-tru
Trạm kho lưu trữ

Trạm có chức năng lưu trữ sản phẩm vào kho hoặc lấy ra để sản xuất.

4. Trạm trung gian

FMS-tram-trung-gian
Trạm trung gian

Trạm có chức năng chuyển sản phẩm từ kho lưu trữ sang trạm đo lường chiều cao.

5. Trạm kiểm tra sản phẩm

FMS-tram-kiem-tra-san-pham
Trạm kiểm tra sản phẩm

Trạm có chức năng nhận dạng các loại sản phẩm theo tùy theo vật liệu của chúng

6. Trạm phân loại sản phẩm

FMS-tram-phan-loai-san-pham
Trạm phân loại sản phẩm

Trạm có chức năng xếp các sản phẩm đã được nhận dạng vào các ngăn khác nhau

7. Trạm tay máy vận hành bằng điện

FMS-tram-tay-may-van-hanh-bang-dien
Trạm tay máy vận hành bằng điện

Trạm có chức năng hút sản phẩm sử dụng cơ cấu chấp hành bằng động cơ bước để chuyển sản phẩm từ trạm này sang trạm khác

8. Trạm gia công sản phẩm

FMS-tram-gia-cong-san-pham
Trạm gia công sản phẩm

Trạm có chức năng giữ phôi và điều khiển máy khoan đúng vị trí yêu cầu

Leave Comments

0908019720
0908019720